Publicaties

Onder de link "oordelen" vindt u onze geanonimiseerde oordelen vanaf 2007. Hierbij maken wij onderscheid in late zwangerschapsafbreking categorie 1 en categorie 2 en levensbeëindiging bij pasgeborenen.

Onder de link "jaarverslagen" vindt u onze jaarverslagen vanaf 2007. Vanaf 2018 is er een Engelse vertaling van het jaarverslag beschikbaar.