Over ons

Naar aanleiding van de Evaluatie Regeling centrale deskundigencommissie LZA/LP (2013) is de Regeling Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen per 1 februari 2016 in werking getreden.

De ministers van VWS en V&J hebben gelijktijdig de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen ingesteld. De commissie toetst achteraf of een melding van LZA of LP zorgvuldig en conform de criteria is verlopen.

De commissie bestaat uit vier artsen, één jurist en één ethicus. De leden hebben ieder een plaatsvervanger. Een secretaris ondersteunt de commissie.

Leden

Mw. prof. dr. E. Pajkrt gynaecoloog lid arts, voorzitter
Mw. mr. A.C. de Die rechtsgeleerde lid jurist, plv. voorzitter
Prof. dr. O.F. Brouwer kinderneuroloog lid arts
Mw. prof. dr. J.H. Kok neonatoloog lid arts
Drs. F.J.C.M. Klumper gynaecoloog lid arts
Mw. prof. dr. M.C. de Vries medisch ethicus lid ethicus

Plaatsvervangend leden

Mw. dr. A. Coumans gynaecoloog
Mw. mr. dr. R.P.Wijne rechtsgeleerde
Prof. dr. M.A.A.P. Willemsen kinderneuroloog
Mw. dr. G.T.R. Manten gynaecoloog
Mr. dr. G.J.M.W. van Thiel medisch ethicus
vacature voor een kinderneontaloog