Checklist late zwangerschapsafbreking

Download checklist

Bij het melden van een late zwangerschapsafbreking (categorie 1 en 2) moet het dossier bestaan uit een aantal documenten en is een aantal acties verplicht.

U dient de volgende acties te ondernemen:

  • na de geboorte van het kind bij de gemeentelijk lijkschouwer een melding doen i.v.m. niet-natuurlijke dood.
  • het meldingsformulier volledig digitaal invullen.

De volgende documenten moeten vervolgens naar de beoordelingscommissie worden gestuurd:

  • volledig digitaal ingevuld meldingsformulier, inclusief deze ingevulde checklist.
  • verslag(en) van multidisciplinair teamoverleg.
  • verslag second opinion door onafhankelijk arts uit universitair medisch centrum buiten de eigen regio (niet verplicht voor zwangerschapsafbreking categorie 1).
  • documentatie uit medisch dossier bijvoegen, in ieder geval:  genetisch onderzoek, MRI-verslagen, echoverslagen, beschikbare gespreksverslagen deelspecialisten (indien van toepassing), gesprekverslag(en) medisch maatschappelijk werk/ psycholoog/ counselor, verslag / aantekeningen waaruit het verzoek van de ouders blijkt, partusverslag, verslag uitwendige schouwing, nagekomen uitslagen (zoals obductieverslag of genetisch onderzoek) mogen later nagestuurd worden.


Het ondertekende meldingsformulier inclusief bijlagen kunt u sturen naar:
Beoordelingscommissie LZA/LP
t.a.v. secretaris LZA/LP
Postbus 80089
3508 TB Utrecht