Oordeel 2016 LZA categorie 2_01

Er was sprake van een ernstige microcephalie met uitgebreide calcificaties, cysten en ernstige gyratie-afwijking passend bij een vroeg ontstane intra-uterien CMV-infectie. Het kind zou vrijwel zeker een ernstige psychomotore ontwikkelingsachterstand hebben, ernstige refractaire epilepsie, gehoor- en visusstoornissen en voedings-/slikstoornis, met lijdensdruk.
Bij een zwangerschapsduur van 37 weken en 0 dagen, werd foeticide toegepast.