Jurisprudentie

Arrest Gerechtshof Leeuwarden

Vonnis Rechtbank Groningen

Arrest Gerechtshof Amsterdam

Vonnis Rechtbank Alkmaar

Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake LZA/LP