Jurisprudentie

Arrest gerechtshof Leeuwarden

Vonnis rechtbank Groningen

Arrest gerechtshof Amsterdam

Vonnis rechtbank Alkmaar

Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake LZA/LP