Aanwijzing vervolgingsbeslissing OM 2017

De Aanwijzing hanteert de volgende definitie van een late zwangerschapsafbreking:

Onder late zwangerschapsafbreking wordt in deze aanwijzing verstaan een behandeling gericht op het afbreken van een zwangerschap van een levensvatbare vrucht (na 24 weken) wegens enstige foetale aandoeningen, met als beoogd gevolg het overlijden van de ongeborene.

Het College van procureurs-generaal hanteert als toetsingskader het moment van het inzetten van de behandeling en niet het moment van de geboorte. Volgens het College is voor het OM geen rol weggelegd voor de beoordeling van deze zwangerschapsafbreking, aangezien de behandeling voor de 24 weken is ingezet. Indien de afbreking voor 24 weken is ingezet behandelt het OM deze zaken dus niet als een late zwangerschapsafbreking en hoeven deze dus niet als zodaning gemeld te worden.

Download Aanwijzing