Melding 3 - Late zwangerschapsafbreking categorie 1

Feiten en omstandigheden

Diagnose en prognose
Onderzoek wees uit dat er bij het kind sprake was van triploïdie. Bij triploïdie heeft iedere cel drie maal 23 chromosomen, in plaats van twee maal 23 chromosomen. De prognose is infaust. Het is een ernstige chromosale afwijking, waarbij het kind meestal ernstige groeirestrictie en hersenafwijkingen heeft. De meeste kinderen overlijden tijdens de zwangerschap (intra-uterien). Indien een kind levend geboren wordt, bedraagt de postnatale levensduur minder dan twee maanden. Er waren geen behandelingsmogelijkheden om de prognose te kunnen verbeteren.

Lijden bij de vrouw
Het psychisch lijden bij de vrouw bestond uit de wetenschap dat het kind geen overlevingskansen had.
De vrouw en haar partner zijn op de hoogte gesteld van de diagnose en de prognose. Ook is het uitdragen en het beëindigen van de zwangerschap met de vrouw besproken. Het uitdragen van de zwangerschap was geen optie gezien het psychisch lijden van de vrouw. Tevens bestond er voor de vrouw een (gering) verhoogde kans op een hypertensieve aandoening. Gezien de infauste prognose verzochten de vrouw en haar partner bij een zwangerschapsduur van 21 weken mondeling om afbreking van de zwangerschap.

Bespreking binnen eigen behandelteam
De beslissing tot zwangerschapsafbreking is genomen na multidisciplinair teamoverleg. Er bestond algehele consensus over de diagnose en prognose en het verzoek tot late zwangerschapsafbreking.

Uitvoering
Bij een zwangerschapsduur van 24 weken werd de bevalling ingeleid door toediening van mifepriston. Vervolgens kreeg de vrouw misoprostol toegediend. Echoscopisch onderzoek wees uit dat het kind was overleden. Het kind kwam levenloos ter wereld.

Overwegingen van de Commissie

Categorie 1
Er was sprake van triploïdie. De Commissie komt daarom tot de conclusie dat er sprake is van een late zwangerschapsafbreking categorie 1.

Verzoek van de vrouw
De Commissie maakt uit de verslaglegging op dat de vrouw en haar partner mondeling hebben verzocht om beëindiging van de zwangerschap. De Commissie is van oordeel dat de vrouw en haar partner zorgvuldig en weloverwogen tot hun verzoek zijn gekomen.

Volledige informatieverstrekking m.b.t. diagnose/prognose en geen redelijke andere oplossing
De Commissie constateert dat de vrouw en haar partner volledig op de hoogte zijn gebracht. De arts is met de vrouw en haar partner tot de conclusie gekomen dat er geen andere redelijke oplossing was.

Raadpleging eigen behandelteam
De Commissie concludeert dat het verzoek tot afbreking van de zwangerschap in het multidisciplinair overleg is besproken en beoordeeld. Dit is schriftelijk vastgelegd. Alle betrokkenen gingen unaniem akkoord met de diagnose, prognose en het verzoek tot late zwangerschapsafbreking.

Medisch zorgvuldige uitvoering
De afbreking van de zwangerschap bestond uit het inleiden van de bevalling bij de vrouw door middel van toediening van mifepriston en misoprostol. Bij een zwangerschapsduur van 24 weken kwam het kind levenloos ter wereld. De Commissie is van mening dat de late zwangerschapsafbreking lege artis en medisch zorgvuldig is uitgevoerd.

Oordeel

De Commissie is van oordeel dat de arts heeft gehandeld overeenkomstig de geldende zorgvuldigheidseisen.