Oordeel 2016 LZA categorie 1_01

Er was sprake van een letale aandoening bij het kind. De prognose was infaust: er was geen positieve uitkomst voor het kind denkbaar. De te verwachten postnatale levensduur betrof enkele dagen.
Bij een zwangerschapsduur van 32 weken en vijf dagen, werd de bevalling ingeleid door toediening van prostaglandines.