Oordeel 2016 LZA categorie 1_02

Er was sprake van een letale aandoening bij het kind (trisomie 18). De prognose was infaust: er was geen positieve uitkomst voor het kind denkbaar. Gezien de reeds opgetreden groeivertraging bij dit kind was het denkbaar dat er een intrauteriene vruchtdood op zou treden of een sterfte tijdens de bevalling. Bij een zwangerschapsduur van 25 weken en 0 dagen werd de zwangerschap beëindigd door toediening van  prostaglandines. Na een  tijdsbeslag van 15 uur en 27 minuten werd een levenloze baby geboren.