De beoordelingscommissie

In 2007 is de eerste commissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen ingesteld door de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid & Justitie (V&J). De instelling van deze deskundigencommissie was vastgelegd in de Regeling Centrale Deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen.

Deze regeling is in 2013 geëvalueerd. Zie Evaluatie Regeling Centrale Deskundigencommissie LZA-LP.

Naar aanleiding van bovengenoemde evaluatie is per 1 februari 2016 de Regeling Beoordelingscommissie in werking getreden en hebben de ministers van VWS en V&J gelijktijdig een nieuwe beoordelingscommissie ingesteld in verband met het aflopen van de zittingstermijnen van de voorgaande commissieleden.

Samenstelling

De beoordelingscommissie bestaat uit vier artsen, één jurist en één ethicus. De leden hebben ieder een plaatsvervanger. Een secretaris ondersteunt de commissie.

Leden

Mw. prof. dr. E. (Eva) Pajkrt gynaecoloog lid arts, voorzitter
Mw. mr. A. C. (Mieke) de Die rechtsgeleerde lid jurist, plv. voorzitter
Prof. dr. O.F. (Oebo) Brouwer kinderneuroloog lid arts
Mw. prof. dr. J.H. (Joke) Kok neonatoloog lid arts
Drs. F.J.C.M. (Frans) Klumper gynaecoloog lid arts
Mw. prof. dr. M.A. (Marian) Verkerk hoogleraar zorgethiek lid ethicus

Plaatsvervangende leden

Mw. dr. A. (Audrey) Coumans gynaecoloog
Mw. mr. dr. R.P. (Rolinka) Wijne rechtsgeleerde
Prof. dr. M.A.A.P. (Michel) Willemsen kinderneuroloog
Mw. dr. G.T.R. (Wendy) Manten gynaecoloog
Mw. prof. dr. M.C. (Martine) de Vries medisch ethicus