Jaarverslag 2018

Elf meldingen late zwangerschapsafbreking, geen melding levensbeëindiging bij een pasgeborene in 2018

De Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (hierna: commissie) heeft in 2018 elf meldingen van een late zwangerschapsafbreking ontvangen en beoordeeld. Er waren geen meldingen van een levensbeëindiging bij een pasgeborene. In alle gevallen is de commissie tot het oordeel gekomen dat de betrokken artsen hebben gehandeld overeenkomstig de geldende zorgvuldigheidseisen.

Dat staat in het gepubliceerde jaarverslag 2018. De commissie toetst de ontvangen meldingen conform de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen die sinds februari 2016 in werking is getreden (hierna: de Regeling).

In het jaarverslag licht de commissie de Regeling toe, haar visie en de ontvangen meldingen.

Indien u het jaarverslag 2018 graag wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar lzalp@toetscie.nl met dit verzoek.