Jaarverslag 2017

Drie meldingen late zwangerschapsafbreking en één melding levensbeëindiging bij een pasgeborene in 2017

De Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen heeft in 2017 drie meldingen van een late zwangerschapsafbreking en één melding van een levensbeëindiging bij een pasgeborene ontvangen en beoordeeld. In alle gevallen is de commissie tot het oordeel gekomen dat de betrokken artsen hebben gehandeld overeenkomstig de geldende zorgvuldigheidseisen.

Dat staat in het gepubliceerde jaarverslag 2017. De beoordelingscommissie toetst de ontvangen meldingen conform de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen die sinds februari 2016 in werking is getreden (hierna: de Regeling).

In het jaarverslag licht de commissie de Regeling toe, haar visie en de ontvangen meldingen.

Direct naar jaarverslag 2017
 

Voor vragen over het jaarverslag, de procedure, de zorgvuldigheidseisen of de werkwijze van de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen kunt u via de e-mail contact opnemen met waarnemend secretaris mw. mr. C.J.M. Manders.