Jaarverslag 2016

Drie meldingen late zwangerschapsafbreking in 2016

De Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen heeft in 2016 drie meldingen ontvangen en beoordeeld van een late zwangerschapsafbreking. Er waren geen meldingen van levensbeëindiging van een pasgeborene. In alle gevallen is de commissie tot het oordeel gekomen dat de betrokken artsen hebben gehandeld overeenkomstig de geldende zorgvuldigheidseisen.

Dat staat in het zojuist gepubliceerde jaarverslag 2016. Het betreft het eerste jaarverslag van de commissie die op 1 februari 2016 is geïnstalleerd. Op dat moment is de nieuwe Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen in werking getreden (hierna: de Regeling).

In het jaarverslag licht de commissie de Regeling toe, haar visie en de ontvangen meldingen. De voorzitter van de commissie is prof. dr. E. Pajkrt. Zij hoopt dat de inwerkingtreding van de nieuwe Regeling meer duidelijkheid verschaft aan artsen voor wat betreft de duiding van zorgvuldigheidseisen in lastige casuïstiek en de te volgen procedure.