Jaarverslag Centrale Deskundigencommissie LZALP 2015

In 2015 zijn er door artsen geen meldingen gedaan bij de Commissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging van Pasgeborenen. Daarmee blijft het totaal aantal meldingen sinds de oprichting van de commissie in 2007 staan op 17 voor late zwangerschapsafbrekingen en één melding van levensbeëindiging van een pasgeborene.

In 2015 kreeg de commissie een vraag van het Openbaar Ministerie om een deskundigenoordeel over het overlijden van een pasgeborene in 2011. De vader van de baby, die op 22 november 2011 werd geboren en op 5 december 2011 overleed, deed aangifte tegen de arts die bij de behandeling betrokken was. Volgens de vader werd het leven van de baby beëindigd door het toedienen van een overdosis morfine en midazolam. De commissie kwam op basis van het medisch en verpleegkundig dossier van de baby en toelichtingen van betrokken artsen tot het oordeel dat de betrokken artsen conform de professionele standaard handelden.

Nieuwe regeling commissie

Per 1 februari 2016 is de nieuwe Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen in werking getreden. De regeling betreft een verduidelijking danwel verruiming van de definitiebepalingen die beoogt meer aan te sluiten op de medische praktijk. Tevens kent de commissie een nieuwe samenstelling van leden.

Informatie

Voor vragen over het jaarverslag, de procedure, de zorgvuldigheidseisen of de werkwijze van de Centrale Deskundigencommissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen kunt u via de e-mail contact opnemen met mw. mr. S. van Leeuwen via lzalp@toetscie.nl.